Commodore Amiga 1200

1 PopulousWorldEditor v1.0 0711
2 XOut v1.2 1Disk 1274
3 Leviathan v1.0
4 ATrain v1.2 512k Fr 2579
5 ParaglidingSimulation v1.0 2002
6 Wizball v1.2 0176
7 BallRaider v1.0
8 Guardian v1.0 AGA 0835
9 NewZealandStory v2.2 1180
10 DragonStrike v1.1 NTSC 1479
11 KeysToMaramon v1.0
12 Portal v1.1
13 IndianaJones&TheFateOfAtlantisAdventure v2.2 It
14 RallyChampionships v1.1
15 MrNutz v1.4a 0540
16 BluesBrothers v1.2 3081
17 CannonSoccer v1.0 0165
18 EyeOfTheStorm v1.1
19 SuperStreetFighter2DX v1.1 AGA
20 Trolls v1.2
21 GalacticWarriorRats v1.2 1942
22 Conqueror v1.1 1275
23 QuestForGlory v1.3 0795
24 SuperGrandPrix v1.0 2145
25 LineOfFire v1.1 1394
26 MeanArenas v1.0b CD32
27 FemmeFatale&DataDisks v1.0
28 ZombieApocalypse v1.0
29 Disc v1.1 1503
30 Sword v1.0
31 GhoulsNGhosts v1.0 2252
32 MarbleMadness v2.2 0013
33 Carver v1.0
34 Fire&Forget2 v1.1 0482
35 DarkQueenOfKrynn v1.0
36 ShadowFighter v1.0 1630
37 DarkSpyre v1.0 0111
38 Lollypop v1.0
39 SuperScrambleSimulator v1.1
40 SpyWhoLovedMe v1.0 2186
41 ABCMondayNightFootball v1.01 NTSC 1495
42 InertiaDrive v1.0
43 Agony v2.0 NTSC 2701
44 Skidz v1.0
45 Jabato v1.0 Es
46 TenPinBowling v0.1 Arcadia
47 BrianTheLion v1.4 0240
48 7Colors v1.1 0956
49 DangerousStreets v1.2 AGA 1020
50 DragonScape v1.1
51 Rody&Mastico2 v1.0 Fr 2336
52 CrystalsOfArborea v1.3 De
53 CircusAttractions v1.0 1Disk 1689
54 Freedom v1.0 Es
55 MentalImage2 v1.2.1
56 ChessPlayer2150 v1.1 Fr
57 ArcherMacLeansBillardAmericain v1.2
58 SuperCars v1.3 1Disk 1528
59 SootysFunWithNumbers v1.0
60 Ishar v1.4 0187
61 DawnPatrol v1.0 1614
62 ThunderHawkAH73M v2.2.1 0039
63 LeisureSuitLarry3 v1.4 0690
64 Civilization v1.1 AGA CD
65 Twylyte v1.0a 0746
66 SantasXmasCaper v1.1
67 Gunship v1.1 NTSC 1489
68 AufschwungOst v1.1 De
69 MegaTyphoon v1.1
70 KingpinDemo v1.0
71 SorcererLord v1.0
72 UMS2NationsAtWar v1.0 2137
73 RevengeOfTheMutantCamels2 v1.01
74 LabyrintheDAnglomania2 v1.0 Fr 2584
75 Sneech v1.0
76 Waxworks v1.1 2274
77 PostmanPat v1.0 1092
78 Pipeline v1.1 Oracle
79 Tanglewood v1.0 1623
80 GravityForce v1.01
81 KingsQuest5 v1.3 It MT32
82 SoccerKid v1.0 1129
83 GalacticConqueror v1.0
84 Hacker2 v1.1 0777
85 FatmanTheCapedConsumer v1.1 AGA 0480
86 ThemeParkMystery v1.3 0592
87 Powerplay v1.1 Es
88 PharaohsMatch v0.1 Arcadia
89 RiseOfTheDragon v1.1 1793
90 RedBaron v2.1 1595
91 Flashback v3.4 It
92 CyberGames v1.0
93 SuperSeymourSavesThePlanet v1.2
94 Carthage v1.1 NTSC 2329
95 FernandezMustDie v2.1 1980
96 Tech v1.0
97 KingsQuest5 v1.3 It
98 KickOff96 v1.01
99 DoubleDragon v1.0 2438
100 Katakis v1.2 2Disk 0347
101 AlienDrugLords v1.0 1004
102 HeavyMetal v1.0
103 SensibleWorldOfSoccer11 v1.7 0201
104 ThemePark v2.0 AGA 0153
105 MadTV v1.1
106 MickeysMemoryChallenge v1.0
107 FightingSoccer v1.0 NTSC
108 Sophelie v1.0
109 Detroit v1.0 1861
110 RoboCop3 v1.3 NTSC 0978
111 MrBlobby v1.0 1773
112 CharlieJCool v1.2
113 JahangirKhansWorldChampionshipSquash v1.0 0129
114 Winzer v1.01 De CDTV
115 SharkeysMoll v1.2 2133
116 Jet&SceneryDisk07 v1.0
117 BrianTheLion v1.4 AGA 0843
118 BladeWarrior v1.3 2201
119 SpiritOfExcalibur v1.01 1586
120 MindWalker v0.9 NTSC 0951
121 Carnage v1.0
122 SensibleWorldOfSoccer9798 v1.7
123 TreasureTrap v1.01 1731
124 Terminator2Arcade v1.2 0151
125 MUDS v1.3
126 WeenTheProphecy v1.2
127 Xenon2 v1.11 2Disk 0297
128 Pyramax v1.0 0563
129 BumpNBurn v1.0 CD32
130 Interphase v1.9 AmigaFormat
131 LordsOfTime v1.0
132 Tangram v1.12
133 HiredGunsDemo v1.0 1MB
134 SlamTiltDemo v1.0 AGA
135 VideoKid v1.0 2555
136 BackToTheFuturePart3 v1.3 0265
137 BadDudes v1.2 NTSC 2425
138 CannonFodder2 v1.12 Fr 2578
139 LeisureSuitLarry v1.0 0349
140 Reunion v1.2 De 0569
141 Phantasie v1.0 1185
142 PowerPinball v1.1 CDTV
143 Gremlins2 v1.2 0489
144 Carlos v1.0 2299
145 StormMaster v1.7 De
146 DragonTiles v1.0 AGA
147 3DWorldSoccer v1.0
148 JungleStrike v1.1 1MB 0188
149 MagicMarble v1.0
150 MagicBoy v1.1 2525
151 HeroQuest2 v1.0 1455
152 BlackShadow v1.0 0997
153 IndianaJones&TheFateOfAtlantisAdventure v2.2 De 0342
154 ImpossibleMission2025 v2.0-B AGA 1833
155 Defender v1.0 Ratsoft
156 Ballistix v1.3 0433
157 HarrierCombatSimulator v1.0 NTSC 0919
158 DynamiteDux v1.0 1183
159 RiseOfTheRobots v1.3 AGA 1763
160 SoldierOfLight v1.1 2001
161 Risk v1.0 1125
162 Pinkie v1.2b 1774
163 LemmingsXmasDemo1991 v1.1
164 Centurion v1.0 NTSC 1945
165 PoliceQuest3 v1.4 NTSC MT32 1341
166 Waterloo v1.1 1938
167 Humans v1.6-B 1888
168 CrystalsOfArborea v1.3 De Fast
169 Diggers v1.0 AGA 1172
170 AlteredBeast v2.0 0819
171 AlienBreedTowerAssault v1.2 AGA 0279
172 MonkeyIsland2 v1.3 De 0077
173 MurdersInSpace v1.1 Files 2344
174 Snapperazzi v1.0 2534
175 Hyperdome v1.0
176 CentrefoldSquares v1.0 0467
177 BehindTheIronGate v1.1
178 PhotonStorm v1.0 1427
179 CrazySue v1.1
180 Hotshot v1.0 2083
181 SpaceQuest v1.2 NTSC 1484
182 RoadBlasters v1.1 0718
183 FutureBikeSimulator v2.0 2149
184 Qix v1.0 NTSC
185 Ishar3 v1.4 2749
186 SpaceQuest3 v1.2b De 0579
187 Fire&Forget v1.0 0924
188 Bismarck v1.0 2563&2702
189 WayneGretzkyHockey v1.3
190 IkariWarriors v2.0 0771
191 Tetris v1.1 Mirrorsoft
192 NorthAndSouth v2.1 Image 0194
193 PrinceOfPersia v3.1 NTSC 1407
194 Lemmings2 v1.6 512KB NTSC 1976
195 CabaretAsteroids v1.1 Repacked
196 FlipFlop v1.0
197 4DSportsBoxing v1.2 0421
198 Xenon2 v1.11 NTSC
199 LegendOfKyrandia v1.1 It
200 MonkeyIsland2 v1.3 It
201 HellrunMachine v1.0
202 Apocalypse v1.0 1813
203 FlightOfTheAmazonQueen v1.0 0971
204 FlightSimulator2&SceneryDisk09 v1.0 0329
205 NinjaRabbits v1.1
206 KnightForce v1.2 1574
207 Zool v1.4 2426
208 EddTheDuck v1.1 0650
209 LesManleyInSearchForTheKing v1.2
210 NoSecondPrize v1.0
211 Populous v1.1 0069
212 ZaZelaznaBrama v1.1 Pl
213 JohnBarnesEuropeanFootball v1.01 1925
214 CardinalOfTheKremlin v1.0
215 GalacticTheXmasEdition v1.0 1MB
216 DizzyPrinceOfTheYolkfolk v1.4 1146
217 Starblade v1.2
218 WingsOfFury v1.0
219 LiquidKids v1.1 Files
220 Speedball2 v1.0 NTSC 2006
221 TeenageMutantHeroTurtles v1.2 0587
222 Hilt v1.0
223 NoExcuses v0801.1 2456
224 ArcadePool v3.0 AGA 0298
225 TimeRunners22 v1.0 2730
226 TeamYankee v1.0 0150
227 Zool v2.0 AGA 1675
228 Lemmings2 v1.6 1MB NTSC 1976
229 ATrain v1.1 512k Pl
230 CroisierePourUnCadavre v2.1-B Fr 1827
231 Wormsigns v1.0
232 MouseQuest v1.0 NTSC
233 PinballDreams v1.3 0377
234 Gainforce v1.0
235 Xenomorph v1.1 0296
236 Flood v1.2 0504
237 AlienBreed2 v1.4 AGA 0044
238 Volfied v1.2 1418
239 3DConstructionKit v1.0 1765
240 PinballPrelude v1.2 2114
241 PremierManager3 v1.0 AGA 2021
242 ClassicPucman v1.0
243 BAT2 v1.1 Fr 1635
244 Fuzzball v1.0 1940
245 DinoWars v1.1
246 Atomix v1.3 1356
247 ThunderHawkAH73M v2.2.1 Fr
248 AnotherWorld v2.4 0425
249 Xenex v1.0
250 Heimdall2 v1.6 1165
251 PoliceQuest v1.0b NTSC 1207
252 FastFood v1.0 DizzyCollection
253 QuestForGlory2 v1.3 MT32 1868
254 PlayerManager2Extra v1.01 AGA
255 Shadowlands v1.6 0574
256 GamesSummerEdition v1.0
257 FootballManagerWorldCupEdition v1.0 De 0483
258 AllNewWorldOfLemmings v1.0 AGA 0625
259 SuperMonacoGP v1.1
260 IronLord v1.11 Fr 2444
261 Amberstar v1.2 De
262 MightyBombJack v1.3 0536
263 NigelMansellsWorldChampionship v1.3 CD32
264 XIt v1.1 1585
265 FlimbosQuest v2.1a 0121
266 KickOff2 v1.08 De 1245
267 Traders v1.20 De 1584
268 BarneyBearGoesToSpace v1.0 2077
269 MickeysABCs v1.1
270 LandsitzVonMortville v1.1a De
271 Warp v0.99
272 GrandPrix5002 v1.0 Fr
273 PowerPinball v1.1
274 Starflight v1.0 0855
275 EnemyTempestOfViolence v1.1 EasyPlay
276 DonkTheSamuraiDuck v1.2 AGA 0647
277 ChuckRock v1.1 CD32
278 CrimeCity v1.01
279 MadTV v1.1 Fr
280 Commando v1.2 0002
281 TrexWarrior v1.0
282 WormsDirectorsCut v1.3 AGA 8MB 0605
283 Dugger v1.0 0322
284 Pang v2.2 0929
285 Elvira2 v1.4 Fr 2663
286 Bombuzal v1.23 1739
287 Lemmings v1.5 Image NTSC 0901
288 Neuronics v1.0
289 EksperymentDelfin v1.1 Pl
290 Magician v1.0 2417
291 HardBall v1.0 0490
292 Stormlord v1.2 NTSC
293 VirtualKarting v1.2 AGA 1059
294 Elf v1.0 MicroValue 0863
295 PinballDreams v1.3 NTSC
296 ChronoQuest v1.4 De 0792
297 Demoniak v1.0
298 FinalBlow v1.0
299 TimeRunners15 v1.0 2724
300 Robotnic v1.0 2161
301 FutureWars v4.3-B De 0506
302 AddamsFamily v1.3 0419
303 Strider2 v1.1 0386
304 BeyondDarkCastle v1.2 3004
305 BumpNBurn v1.1
306 XP8 v1.2 AGA
307 Teller v1.2 Fr
308 SensibleWorldOfSoccer v1.7 0840
309 LegendOfFaerghail v2.0b De 0524
310 Clou v1.1 AGA De
311 Playroom v1.0 Fr
312 PlayerManager v1.02 De 2772
313 PoliceQuest v1.0b 2262
314 AdventuresOfQuik&Silva v1.1
315 FootballGlory v1.1
316 TopCat v1.1
317 CruiseForACorpse v2.1-B It
318 IndianaJones&TheFateOfAtlantisAdventure v2.2 0851
319 Kingpin v1.0 1Mb 2888
320 AmazingSpiderMan v2.0 NTSC
321 ChuckRock2 v3.0 CD32
322 TurricanDemo v1.0
323 NorthAndSouth v2.1 Files NTSC 1780
324 Botics v1.1
325 Walker v1.0 Decrunched 0159
326 ArabianNights v1.4 1454
327 CoolCrocTwins v1.0 0920
328 Gridiron v1.0 2124
329 Colorado v1.4 Fr Fast
330 Powerstyx v1.1
331 KingsQuest6 v1.1
332 WindSurfWilly v1.3 Fast 2879
333 HammerBoy v1.1 1349
334 RockstarNeverTrustRottenTangerines v1.0 Pl
335 WeenTheProphecy v1.2 It
336 EmeraldMines v1.0 CD
337 RickDangerous25 v1.2
338 Ebonstar v1.0 NTSC 0915
339 Gloom v1.2 CD32
340 Stellar7 v1.0 NTSC 2026
341 Civilization v1.1 De 0671
342 PlayerManager v1.02 0171
343 Darius+ v1.0
344 InternationalTennis v1.0
345 MysteriousWorlds v1.05 1588
346 Amnios v1.3 0423
347 Geisha v1.3 Es
348 Elite v2.0 1572
349 Godfather v1.1a 1331
350 Blueberry v1.0 De
351 SkyChase v1.2 Fast 2610
352 ScrollingWalls v1.0
353 ETsRugbyLeague v1.0
354 Detonator v1.0
355 BardsTale2 v1.0 0046
356 MasterBlaster v1.0
357 OperationFirestorm v1.1
358 Cavitas v1.1 2251
359 CrystalsOfArborea v1.3
360 SlamTilt v3.6 AGA 1151
361 WarZone v2.0 CoreDesign 0598
362 RailroadTycoon v1.3 De 0381
363 Powerdrome v1.0 0140
364 LeisureSuitLarryEnhanced v1.1
365 MysteryOfTheMummy v1.0
366 SensibleSoccerInternationalEdition v1.2 1MB 1681
367 DragonsKingdomDemo v1.0
368 PlayerManager2 v1.01
369 StripPoker2+ v1.1 0584
370 Cedric v1.1 Fast
371 Detroit v1.0 AGA Fr
372 Battletoads v1.2 CD32
373 DaleyThompsonsOlympicChallenge v1.0 1Disk 0957
374 SuperHangOn v1.6 0816
375 Sleepwalker v1.2 AGA 0577
376 BattleSquadronDemo v1.0
377 Patrizier v1.3 De 0376
378 Legend v1.2 Mindscape 1100
379 NilDieuVivant v1.1 Fr
380 Turrican v2.0 CDTV
381 Turrican2Demo v1.0
382 Menace v1.2 0823
383 UltimateGolf v1.2 2129
384 DreamZone v1.0
385 FussballTotal v1.1 De 2135
386 SoccerSuperstars v1.0 AGA
387 Geisha v1.3 Fr
388 HellRaisers v1.0
389 SilentService v1.1 0402
390 Myth v1.3a System3 CD32
391 MickeyJeuDeMemoire v1.0 Fr 2559
392 WembleyInternationalSoccer v1.0 AGA 1704
393 TitusTheFox v2.0 0226
394 BartVsTheSpaceMutants v1.1 1Disk 0884
395 Typhoon v1.0 1361
396 ChichenItza v1.0 Es
397 WhereTimeStoodStill v1.0
398 CrimeWave v1.1
399 ZanyGolf v1.1 NTSC 1482
400 SuperCars v1.3 2Disk 1527
401 Kingpin v1.0 CD32
402 DawnPatrol v1.0 De 0314
403 KillingCloud v1.0 NTSC 3019
404 ZakMcKracken v1.2 Fr
405 LeadingLapMPV v1.0 AGA CUAmiga
406 NoBuddiesLand v1.01 2766
407 Aquablast v1.1 NTSC
408 TeenageMutantHeroTurtlesCoinOp v1.1 2301
409 ScrambleSpirits v1.0 1955
410 HollywoodPoker v1.1 1791
411 Falcon v1.2 CDTV
412 FantasticVoyage v1.0 CDTV
413 ParanoiaComplex v1.0 3038
414 Striker v1.0 1075
415 AdvancedDestroyerSimulator v1.0 2151
416 HeadOverHeels v1.0 1674
417 RaceDrivin v0601.1 NoIntro
418 Flink v2.4 CD32
419 Ruffian v1.1 2411
420 SpaceHarrier&ReturnToFantasyZone v1.3
421 BadCat v1.0 0976
422 SuperMethaneBros v1.3
423 GuldkornExpressen v1.1 Dk 1MB
424 CrystalKingdomDizzy v1.0
425 LostVikings v2.0 Fr 2236
426 SuperOffRoad v1.3a 0387
427 Tornado v1.1 0807
428 LethalWeapon v1.3 0814
429 Elvira2 v1.4 2242
430 Stormlord v1.2 Prerelease
431 Morph v1.0 AGA 1070
432 ProjectXv2 v1.4.1 0289
433 Renegade v1.2
434 SummerGames2 v1.0
435 SpaceCrusade v2.2 1535
436 AventuresDeMoktar v2.0 Fr 1636
437 TimeRunners04 v1.0 2753
438 Thunderbirds v1.0 0742
439 SwordOfHonour v1.0 0149
440 Artura v1.1 1086
441 DungeonsOfAvalon v1.0 1956
442 Jaws v1.0 0512
443 DisposableHero v1.5 Fast 1367
444 XTremeRacing&DataDisks v1.1 AGA 0164&1807
445 StarRay v3.0 1Disk 1721
446 RevengeOfTheMutantCamels v1.0 NTSC
447 Biing v1.0 AGA De 0442
448 FourCrystalsOfTrazere v1.2 NTSC
449 FutureBasketball v1.2 1253
450 LordsOfTheRealm v1.0 AGA
451 Magnatron v1.2
452 Xenon2Demo v1.0
453 BigNoseTheCaveman v1.0
454 NinjaMission v1.0
455 LemmingsHoliday1994 v1.3 0492
456 TieBreak v1.0
457 SensibleSoccerEuropeanChampions v1.2 1MB 0722
458 Premiere v3.1 CD32
459 NewZealandStoryDemo v1.0
460 RanX v1.4
461 Atomino v1.11 De
462 FightinSpirit v1.2 AGA
463 BabaYaga v1.1
464 LegendOfKyrandia v1.1 Fr
465 PremierManager3Deluxe v1.0 2889
466 TimeRunners20 v1.0 2729
467 Castles v1.4 De 0305
468 Intact v1.0 1MB
469 Plotting v1.3 1844
470 DynaBlaster v1.4 0664
471 WeenTheProphecy v1.2 Es
472 Tornado v1.1 AGA
473 Skidmarks v1.0 AGA 0204
474 TimeRace v1.0 2420
475 Arnie2 v1.0 1924
476 Borobodur v1.1 1014
477 DuckTales v1.1 0299
478 Zaxxon v1.1 1MB
479 GarfieldAWintersTail v1.0
480 LordsOfTheRealm v1.0 AGA Fast
481 TrivialPursuit v1.2 Fr 2147
482 Lemmings v1.2 CDTV
483 SuperOsWALD v1.0 Dk
484 SorcererLord v1.0 Fr
485 BlazingThunder v1.1 2082
486 FullMetalPlanete v1.6 Files 0656
487 HighwayHawks v1.0 2538
488 AirSupport v1.1 NTSC 1325
489 BattleChess v1.1 CD32
490 FiendishFreddysBigTopOFun v1.3 0500
491 Scorpio v1.0
492 Nebulus2 v1.4 1713
493 Entity v1.2 NoIntro 1735
494 Jetstrike v1.1
495 SideShow v1.1 0779
496 LiveAndLetDie v1.1 2187
497 Falcon&MissionDisks v1.2 1754&1205&0269
498 TestDrive2&DataDisks v1.1 0588&0589&0590&0591&0818
499 Erbe v1.0 De
500 Links v1.01 2481
501 FighterBomber v1.1 1135
502 SkeletonKrew v2.0 AGA 0725
503 GuildOfThieves v1.0 0271
504 Gloom v1.2 AGA 0124
505 Atomino v1.11 0632
506 MatrixMarauders v1.1 1705
507 RainbowIslands v1.4.1 0012
508 Legacy v1.0 NoIntro
509 Belial v1.0
510 Dennis v1.5.2
511 Shanghai v1.2 Fr
512 Pool v1.0 2177
513 BodyBlowsGalactic v2.1 1231
514 Darkman v1.0 1564
515 Limes&Napoleon v1.0
516 SperisLegacy v1.1 AGA 1337
517 Astatin v1.0
518 AfricanRaiders01 v1.01 1169
519 GalaxyBlast v1.1
520 Populous2 v1.3 0079
521 Leander v2.5 0496
522 Ugh v1.0 0396
523 DylanDogTheMurderers v1.3
524 PassingShot v1.1 0708
525 LabyrintheDeLaReineDesOmbres v1.0 Fr
526 Oscar v1.8 AGA 1095
527 PinballWizard v1.0
528 OrkDemo v1.0 1452
529 Popeye2 v1.1
530 BrutalPawsOfFury v1.0 0181
531 TreasuresOfTheSavageFrontier v1.0 NTSC 0992
532 Ivanhoe v1.0 1648
533 SimLife v1.0 2585
534 PacificIslands v1.0 2812
535 CruiseForACorpse v2.1-B De 0676
536 SkyChase v1.2 2610
537 Shuffle v1.0 0724
538 HeartOfTheDragon v1.1 4Disk 2267
539 Nicky2 v1.1
540 Read&Rhyme v1.0
541 Uridium2 v0801.1 1MB 1526
542 1869 v1.2 De 0417
543 Drakkhen v1.3 Image 0769
544 StormMaster v1.7 0620
545 DefenseurDeLaCouronne2 v1.1 CD32 Fr
546 PinballIllusions v2.2 AGA 0710
547 WWFEuropeanRampageTour v1.0 1298
548 CrazyCars3 v2.1 NoIntro
549 SalmonPinkMax v1.0
550 MiG29Fulcrum v1.0 1045
551 GraemeSounessVectorSoccer v1.1 1700
552 Kathedrale v1.0 De 0518
553 Moonfall v1.1
554 QuestForGlory2 v1.3 1868
555 RevengeOfDefender v1.0
556 BestOfTheBest v1.2 2399
557 ElectronicPool v1.0
558 ChaosEngine2 v2.1 0172
559 Champ v1.0
560 OperationWolf v1.3 1128
561 SpikeInTransylvania v1.0
562 WorldDarts v0.1 Arcadia
563 ManchesterUnitedPLC&DataDisks v1.01 1789&1790
564 FinalFight v1.6 512k 1329
565 Tony&FriendsInKelloggsLand v1.0 De
566 TotalCarnage v1.1 AGA 1926
567 EspanaTheGames92 v1.2 1327
568 ZOut v3.5 0609
569 RingsOfMedusa v1.1 Fr
570 PGAEuropeanTour v1.1 0550
571 MidnightResistance v1.6 1226
572 SnowBros v1.3 Files 2601
573 ThomasTheTankEngine v1.2 2203
574 ConflictEurope v1.1 Fr 2648
575 RedStormRising v1.0 1603
576 Ambermoon v2.0
577 HeavyMetalHeroes v1.0
578 FederationOfFreeTraders v1.1
579 HarleyDavidson v1.2 2011
580 CannonFodderNewCampaign v1.3
581 TimeRunners29 v1.0 2737
582 ATrain v1.2 512k De 0428
583 ISS v1.0 0287
584 Genesia v1.4 1808
585 BionicCommando v1.1 1072
586 GemX v1.5a 1181
587 UniversalWarrior v1.01 0597
588 Lotus3 v1.6 0217
589 LemmingsHolidayDemo v1.1
590 CaliforniaGames v1.0 1445
591 ActionFighter v1.3.1 1243
592 Starblade v1.2 Fr
593 Indigo v1.1 Image
594 FirstContact v1.1 0923
595 Strider v1.0 1224
596 MegaBall v1.02
597 ScoobyDoo&ScrappyDoo v2.01 0062
598 Heimdall2 v1.6 CD32
599 BrutalFootball v1.21 CD32
600 Sentinel v1.01 3025
601 PierreLeChefIsOutToLunch v2.3 CD32
602 GeeBeeAirRally v1.1
603 NickFaldosChampionshipGolf v2.1b 1164
604 Subwar2050 v1.3 CD32
605 Ishar2 v1.4 2747
606 StreetGang v1.0
607 WeirdDreams v1.0 2100
608 GalacticTheXmasEdition v1.0 2MB
609 FA18Interceptor v1.4 0119
610 LeisureSuitLarry2 v1.2 0193
611 OmnicronConspiracy v1.1 Fr
612 SierraSoccer v1.01 1539
613 KillingGameShow v1.2
614 Dennis v1.5.2 AGA DesktopDynamite
615 CrystalsOfArborea v1.3 Fast
616 MotorbikeMadness v1.0 2350
617 UniversalMilitarySimulator v1.0 0753
618 Vaxine v1.0 0747
619 BunnyBricks v1.2 Fast 0211
620 WindSurfWilly v1.3 Fr Fast 2878
621 PiratesGold v2.2 CD32
622 GreatCourts2 v1.5 512KB 0333
623 SummerGames v1.0
624 Elvira v1.2 De 0474
625 Legends v1.2 AGA 1346
626 PrehistoricTale v1.1
627 Winzer v1.01
628 SuperSkidmarks v1.1 CD32
629 Swap v1.0 Fr 2146
630 ChampionshipGolf v1.0
631 XR35 v1.1 0034
632 CovertAction v1.0 1834
633 OverlordDemo v1.0 Rowan
634 CircusGames v1.0
635 Midwinter2 v1.2
636 Garrison2 v1.0 0610
637 FateGatesOfDawn v1.1 2842
638 CarrierCommand v1.3 NoMusic
639 Loom v2.0-C Es
640 BattleSquadron v1.7 NTSC 0942
641 Virocop v1.0 1836
642 TinyTroops v1.2 CD De
643 BombJack v1.0 1804
644 Damocles v1.3 NTSC 1192
645 Jetstrike v1.1 AGA
646 F40PursuitSimulator v1.1 NTSC
647 DenverJeFaisDesCouleurs v1.0 Fr
648 DrachenVonLaas v1.01 De
649 LaserSquad v2.4 1907
650 FlightSimulator2&SceneryDisk13 v1.0 0329
651 Chrome v1.1
652 Roadkill v2.1b CD32 NoIntro
653 NuclearWar v1.0 NTSC 2014
654 MetalMutant v1.4
655 DeluxeGalaga v1.1
656 ShockWave v1.0 0723
657 DynastyWars v1.1 0862
658 BonanzaBros v1.0 0859
659 LureOfTheTemptress v1.4 Fr 2040
660 SuperTennisChamps v1.1
661 EliteAdvanced v1.2
662 BundesligaManagerHattrick v0.9 De AGA 0791
663 Hugo v1.0 Se
664 ShadowDancer v1.2 0202
665 Datastorm v1.2 1555
666 SkateOfTheArt v1.0
667 OperationCombat2 v1.0 1665
668 B17FlyingFortressDemo v1.0
669 Elvira2 v1.4 It
670 JaguarXJ220 v1.5 Files 1200
671 CastleMaster2 v1.11 0612
672 DeathBringer v1.0 Spotlight NTSC 0316
673 CrystalsOfArborea v1.3 Fr Fast 2386
674 WhoFramedRogerRabbit v1.0
675 BostonBombClub v1.3 Fast 1502
676 LordsOfTheRisingSun v1.4b 0133
677 MadTV v1.1 De 0533
678 AtomicRoboKid v1.4 2243
679 BattleSquadron v1.7 0941
680 IngridsBack v1.0
681 Titan v1.4 1913
682 KingsQuest v1.1 1333
683 PinballHazard v1.1
684 MicroMachines v1.1 0357
685 Drakkhen v1.3 Fr Files 2558
686 SuperStardust v1.1 AGA 0175
687 NaughtyOnes v1.1
688 LionKing v1.0 AGA 0527
689 WonderboyInMonsterland v1.1
690 Clou&Profidisk v1.1 AGA De
691 JamesPond2 v1.3 1352
692 KarateKing&CityDefence v1.1
693 AncientArtOfWarInTheSkies v1.0 1666
694 Overlord v1.0 Rowan 1312
695 SuperSpaceInvaders v1.2
696 LeavinTeramis v1.1 3061
697 FutureShock v1.1
698 TimeRunners07 v1.0a 2717
699 AbandonedPlaces v1.3 1000
700 1869 v1.0 De AGA 1653
701 LittleComputerPeople v1.2 NTSC 0912
702 Fears v3.4 AGA Censored
703 PinballFantasies v2.7 CD32 Chip
704 CrimeDoesNotPay v1.0 0364
705 Jet&SceneryDisk11 v1.0
706 WarlocksQuest v1.0 0398
707 TotalEclipse v1.0 NTSC 1973
708 MoonBlaster v1.1 Fr 2418
709 SensibleWorldOfSoccer1617 v1.7
710 Humans3 v1.1 AGA 2382
711 MonkeyIsland2 v1.3 0020
712 LightCorridor v1.0 0526
713 Vigilante v1.1 1188
714 Tetris v1.1 Infogrames
715 Elvira2 v1.4 Es
716 HorrorZombiesFromTheCrypt v1.3 0286
717 SpaceMAX v1.1 De
718 TinyTroops v1.2 CD
719 Sarcophaser v1.1 3078
720 Reflexity v1.0
721 SuperfrogDemo v1.1 TheOne
722 Manhunter2 v1.0 NTSC 1199
723 WildWestWorld v1.4 De 0601
724 GoldenEagle v1.1
725 MaupitiIsland v1.5 De 1362
726 Giganoid v1.1
727 Entity v1.2 1735
728 TipOff v1.0 NTSC
729 Cytron v1.02 0110
730 EyeOfTheBeholder v1.5 0116
731 F117ANightHawk v1.01 1209
732 LabyrintheDeLexicos v1.0 Fr 2583
733 DinoWars v1.1 De
734 ChipsChallenge v1.2 0444
735 Beam v1.0 1304
736 Supaplex v1.2 1902
737 SuperSkweek v1.1 512KB 1935&2403
738 WorldTourGolf v1.0 0752
739 Virocop v1.3 AGA 1920
740 OperationG2Demo v1.0 1475
741 JoeBlade v1.1 0514
742 SkautKwatermaster v1.0a Pl
743 SevenCitiesOfGold v1.1 NTSC 0908
744 Hacker v1.0 NTSC 0906
745 JaguarXJ220 v1.5 Image 1200
746 ShadowFighter v1.0 CD32
747 Flashback v3.4 LowMem 1163
748 Acsys
749 Emmanuelle v1.1a Fr
750 Archipelagos v1.2 NTSC 0628
751 CannonFodder v1.2 CD32
752 KidChaos v1.1b CD32
753 CosmicBouncer v1.1 0309
754 Kikugi v1.0
755 KGB v1.1 1109
756 Aliex v1.1
757 TurboCup v1.2
758 Ork v1.2.2 0219
759 APB v1.1 Image 1240
760 WWFWrestleMania v1.0 0205
761 Calephar v1.0 Files 2661
762 BeneathASteelSky v2.1 De 0461
763 SpaceAssault v1.0
764 Ruff&ReddyInTheSpaceAdventure v1.1
765 Rampage v1.3a
766 SuperTetris v1.0 2646
767 Worms v1.0 CD32 2MB
768 TimeRunnersSeries v1.0
769 Hawkeye v1.0
770 Loom v2.0-C It
771 MOT v1.0
772 TetrisPro v1.0.1
773 OhNoMoreLemmings v1.2 0697
774 LordsOfTheRisingSun v1.4b NTSC 1779
775 Cytron v1.02 NTSC
776 DragonFighter v1.1 1023
777 RobinHoodLegendQuest v1.1
778 Brainball v1.0
779 Gauntlet2 v1.2
780 AnotherWorld v2.4 Fr 2377
781 CannonFodder v2.0 0860
782 Lemmings2 v1.6 1MB 0351
783 MetalLaw v1.0
784 EuropeanChampionship1992 v1.01 0478
785 KingsBounty v1.01 NTSC
786 SinkOrSwim v1.1 1MB
787 PrimeMover v1.1 0694
788 ChessPlayer2150 v1.1 De 0669
789 SimonTheSorcerer v1.3 De 1434
790 AlienBreedTowerAssault11 v1.2 2331
791 Toyottes v1.1a Image 2623
792 Corporation&Missions v1.4 2Disk 0107&0266
793 Impossamole v1.3a 0063
794 DownhillChallenge v1.2 NTSC
795 Moonstone v1.6 0360
796 Nitro v1.2
797 SpacePilot89 v1.1
798 StreetRod v1.02
799 Rampart v1.0
800 A10TankKiller v2.0 3Disk
801 Llamatron v1.1 512KB
802 BSSJaneSeymour v1.2 0177
803 SASCombatSimulator v1.2 QuattroFighters 2205
804 AlienBash2 v1.2
805 Hugo2 v1.0 Dk
806 Motorhead v1.0 0539
807 Steel v1.1 1981
808 ZakMcKracken v1.2 It
809 WesternGames v1.0 0790
810 LupoAlberto v1.01
811 Croak v1.0
812 Clockwiser v1.1 AGA 1900
813 KajkoIKokosz v1.1
814 OneToOneMatch v1.0
815 TornadoGroundAttack v1.0
816 GaldregonsDomain v1.1
817 DayOfThePharaoh v1.1 2052
818 Pegasus v1.1 1645
819 Patrician v1.3 Fr
820 3DGalax v1.0 1085
821 Drip v1.0
822 Hanse v1.01 De
823 HardBall2 v1.0 NTSC 2045
824 A10TankKiller v2.0 2Disk 1396
825 DeathOrGlory v1.0 De
826 ManiacMansion v1.6 Fr 2376
827 Morph v1.0 CD32
828 RoadRash v1.4 1313
829 InsectsInSpace v1.1
830 Transplant v1.01
831 SASCombatSimulator v1.2 QuattroArcade
832 LamborghiniAmericanChallenge v2.10
833 CastleVania v1.1
834 Prophecy1VikingChild v1.2 2557
835 WacusTheDetective v1.0a Pl
836 FastBreak v1.0 0652
837 Cyberblast v0.9 1383
838 SideArms v1.01 1073
839 JourneyTheQuestBegins v1.1 0499
840 FuryOfTheFurries v1.0 CD32
841 F29Retaliator v1.1 0022
842 TinyTroops v1.2
843 Targhan v1.4 Fr Fast 2405
844 OneOnOne v1.1 NTSC 0907
845 BlackCrypt v2.0 0281
846 BurningRubber v1.4
847 Turrican2 v1.7 0029
848 Flashback v3.4 Pl
849 BeneathASteelSky v2.1 It
850 ESWAT v1.0 2577
851 KingsQuest3 v1.1 0521
852 IronLord v1.11 De 1530
853 Wisielec v1.02 Pl
854 DungeonMaster2 v1.0 AGA 0899
855 WindowWizard v1.0 Files 2649
856 TreasureIslandDizzy v1.2 0594
857 AventuraEspacial v1.0 Es
858 PowermongerWW1Edition v1.0 0614
859 LionheartDemo v1.2
860 FuryOfTheFurries v1.0 1347
861 Floor13 v1.0
862 Khalaan v1.1 NTSC 2395
863 Fire&IceXmasDemo v1.0
864 SpellBound v1.0 0783
865 HumanKillingMachine v1.1
866 RomeAD92 v1.2 0780
867 KickOff2 v1.08 Fr
868 MortalKombat2 v1.1.1 1MB 1105
869 BattleIsle&DataDisks v1.9 1991&0460&0667
870 DeluxeGalaga v1.1 AGA
871 SimAnt v1.01a HiRes Fr 2665
872 Syndicate v2.2 De 0405
873 ChubbyGristle v1.1
874 ParanoiaComplex v1.0 De 2162
875 KirosQuest v1.3
876 WildWestWorld v1.4
877 PushOver v1.23 1267
878 FireForce v1.2-B 0233
879 DizzyCollection v1.2
880 AmigaKarate v2.1 NTSC 0045
881 DiosaDeCozumel v1.0 Es
882 Phantasie3 v1.1 1186
883 Gunship2000 v3.1 CD32
884 AdventuresOfWillyBeamish v1.2 1814
885 Damage v1.2
886 Exolon v1.3 0015
887 DeepSpace v1.2
888 Unreal v1.2 NTSC 1952
889 B.A.T.
890 DeluxePacMan v1.0
891 LastNinja3 v1.1 CD32
892 RealPopeye v1.1
893 FlyingShark v1.0
894 WorldCircuit v1.0 NTSC
895 DeathKnightsOfKrynn v1.1 De
896 TwinTurbos v1.0
897 MickeyMouseTheComputerGame v1.0
898 LastDuel v1.1
899 Extrial v1.0
900 Turbo v1.0
901 TimeRunners10 v1.0a
902 RunningMan v1.0 0382
903 Boot v1.0 NTSC 1996
904 Flipit&Magnose v1.0 0827
905 RobotReaderAesopsFables v1.0
906 Platoon v1.1 NTSC 1483
907 Cybernetix v1.0
908 DeltaCommand v0.2 Arcadia
909 Gazza2 v1.0
910 Starbirds v1.1
911 StarTrash v1.1 0695
912 Seek&Destroy v1.1 AGA 0252
913 Hugo1 v1.0 Fi
914 Hilt2 v1.0 De
915 GemStoneLegend v1.0
916 SimCity v1.0 CDTV
917 3001OConnorsFight v1.0
918 StormMaster v1.7 Fr 2387
919 FiveASideSoccer v1.2
920 PhantomFighter v1.0
921 CaptainBlood v1.1 NTSC 0466
922 Swap v1.0
923 UNSquadron v1.2 1606
924 Firestar v1.1
925 Gods v2.3.1 NTSC
926 Starush v1.1 Files 2311
927 4th&Inches v1.1 1230
928 Clue v1.1 2134
929 BrutalPawsOfFury v1.0 CD32
930 LureOfTheTemptress v1.4 De
931 MagicPockets v2.2 NTSC
932 RocketRanger v1.5b NTSC
933 LegendOfKyrandia v1.1 De 0372
934 PinkPanther v1.0 0236
935 KidGloves2 v1.2
936 SuperSpaceInvaders v1.2 NTSC
937 QuestForTheTimeBird v1.2 Image 0564
938 4DSportsDriving&MasterTracks v1.0 1461
939 AfterTheWar v1.3 1084
940 Raffles v1.0 CDTV
941 RoboCop2 v1.2 1220
942 NinjaMission v0.1 Arcadia
943 PersonalNightmare v1.0 2650
944 Colony v1.0 0673
945 TorvakTheWarrior v1.3 1796
946 StuntCarRacer v1.3 0222
947 ManchesterUnitedEurope20 v1.0 1104
948 ArcadeSnooker v1.1 AGA
949 MegaTraveller1 v1.0
950 Heimdall v2.0a
951 LabyrintheAuxMilleCalculs v1.0 Fr
952 FluchtAusColditz v1.2 De
953 Flashback v3.4 De 0064
954 Terrorpods v1.0 0152
955 MasterAxe v1.1
956 RuffNTumble v2.3 0199
957 MadShow v1.1
958 MafdetAndTheBookOfTheDead v1.0
959 Warlords v1.0 0789
960 SpyVsSpy v1.0 0389
961 SpyVsSpy3ArcticAntics v1.0 0730
962 Defender2 v1.0
963 CaliforniaGames2 v1.2 1567
964 FullMetalPlanete v1.6 Files NTSC 1204
965 AlienStorm v1.4 0096
966 Mystical v1.2 0541
967 MiamiChase v1.2a 2531
968 SpaceHarrier v1.3 NTSC
969 JewelsOfDarkness v1.0
970 BombFusion v1.0
971 TimeScanner v1.0 1060
972 IndoorSports v1.1
973 AbandonedPlaces v1.3 Es
974 AgonyDemo v1.1
975 DeluxeStripPoker2&DataDisks v1.0
976 SensibleWorldOfSoccer9596EuropeanChampions v1.7 1825
977 Harlequin v1.3.1 1MB 2029
978 Projectyle v1.11 0379
979 HuckleberryHound v1.1
980 SoccerSuperstars v1.0
981 Frontier v1.2 De 0505
982 OrientalGames v1.1 2263
983 BalanceOfPower1990Edition v1.0 1818
984 AustraloPiticusMechanicus v1.0a 0809
985 CJsElephantAntics v1.2 0832
986 DayOfTheViper v1.0 0454
987 DDay v1.1 Impressions Fr
988 UnsensibleSoccer v1.0
989 DeathTrap v1.0 1021
990 CarrierCommand v1.3 0813
991 ThemePark v1.0 0090
992 EvilsDoomDemo v1.0
993 MegaLoMania v1.7 De 0076
994 Flintstones v1.0 0503
995 FrightNight v1.1 512k
996 WildWheels v1.1 2654
997 RealmsOfArkania v1.2 0616
998 DeathSword v1.0 NTSC
999 MariasXmasBox v1.0
1000 VerteidigerDerKrone2 v1.1 CD32 De

Subscribe